Έκθεση κόλαφος:, πλοίο-φάντασμα,“μαθημένης απελπισίας”