ευάλωτες ομάδες; δίδυμα και η νοσοκόμα, ελληνικός πολιτισμός καταφύγιο