αναστεναγμός της ΠΑΝΑΓΙΑΣ, Αμφίπολη:- Όλα τα σενάρια, μετά το μπάνιο