ανεκδοτο, Απεργία Cosco, Eίχαν Άγιο,ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΥΣ