ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ- Μάρτης o "Πεντάγνωμος"μετανάστευση ,σε συνθήκες παράνοιας και σχιζοφρένειας,επιτυχημένων παιδιών,ομαδική συνειόητότητα